NIKOS KATAKOUZINOS

Location: Lesvos, Greece


MARITIME RESCUE MEANS: